Treść strony

Kontakt

Brant Hydroizolacje Sp. z o.o. S.k.
ul. Wójtowska 19
61-654 Poznań

Biuro: ul. Główna 10, 60-101 Poznań


Osoby do kontaktu:

Paweł Święcki
tel. 699 659 043
mail: pawel@e-hydroizolacje.com.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000524063,
Regon: 302824210,
NIP: 7811900273