Treść strony

Naprawa rys i spękań

W zależności od tego, jaki jest cel wykonywanych napraw i stan zawilgocenia, dobieramy odpowiedni materiał do wypełnień.

Podczas prac przygotowawczych analizujemy rysy uwzględniając rodzaj rysy, przyczyny powstania, geometrię rysy, szerokość, zmiany rozwartości rysy, stan zawilgocenia i stopień zabrudzenia.

Inwentaryzację rys przekazujemy Państwu wraz z dokumentacją powykonawczą.